Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Seniorjob

Hvis man som ledig senior opbruger retten til dagpenge, når man har højst fem år til efterlønsalderen, kan man have ret til et seniorjob i sin bopælskommune.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at få et seniorjob:

  • Man skal være ledig
  • Man skal have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før man når efterlønsalderen.
  • Man skal fortsat være medlem af en a-kasse
  • Man skal fortsat indbetale efterlønsbidrag
  • Man skal kunne gå på efterløn, når man når efterlønsalderen

Beregn din efterlønsalder på borger.dk (nyt vindue)

Hvis kommunen ikke ansætter borgeren i et seniorjob senest to måneder efter, at ansøgningen er modtaget, skal kommunen betale en kompensation, der svarer til borgerens tidligere dagpengesats. Dog forudsættes det, at dagpengeretten er opbrugt.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter aftale med borgeren, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til borgerens kvalifikationer og interesser.

Hvis borgeren er fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et seniorjob på fuld tid. Hvis borgeren er deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et deltidsjob.

Løn- og ansættelsesvilkår i et seniorjob er de samme, som gælder for tilsvarende arbejde. En person i seniorjob er omfattet af den lovgivning, der gælder for andre lønmodtagere, som er ansat i kommunen.

Hvis et seniorjob nedlægges, skal kommunen tilbyde borgeren et andet seniorjob.

Ferie og seniorjob

En person, som er ansat i et seniorjob, er ansat på overenskomstmæssige vilkår og optjener ret til ferie med løn efter de vilkår, der gælder for det pågældende ansættelsesområde. Derfor optjener personer i seniorjob ferie og feriepenge efter ferieloven. Efter ferieloven optjener man ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår), og ferien skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april, og som følger efter optjeningsåret.

Ansatte i et seniorjob har ikke ret til feriedagpenge. Dette skyldes, at man som ansat i et seniorjob har opbrugt retten til dagpenge, og retten til feriedagpenge er bl.a. betinget af, at man opfylder betingelserne for ret til dagpenge.     

Ifølge lovgivningen kan der ikke udbetales kompensation under ferie til personer i seniorjob. Man skal selv finansiere en evt. ferie, indtil man har optjent ferie med feriepenge. Hvis en borger modtager kompensation, fordi kommunen ikke har ansat vedkommende i et seniorjob inden for fristerne, har borgeren ret til at holde ferie med kompensation.

Rådighed og seniorjob

Hvis man er ansat i et seniorjob eller modtager kompensation, er man ikke omfattet af reglerne om individuelt kontaktforløb, løbende opfølgning, jobplan mv. Man er heller ikke omfattet af kravet om ugentlig bekræftelse af tilmelding til jobcenteret.  

Personer i et seniorjob skal stå til rådighed for ordinært arbejde. Det betyder, at man skal stå til rådighed for henvist arbejde, hvilket indbefatter at være tilmeldt jobcenteret og have et aktivt cv på Jobnet. Men det er ikke et krav, at man aktivt søger job. 

Et seniorjob kan ikke anvendes til at genoptjene en ny dagpengeperiode.

Seniorjobbet ophører:

  • Den dag, man når efterlønsalderen
  • Hvis man afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til
  • Hvis man ikke længere kan gå på efterløn, når efterlønsalderen indtræder

Hvis man misligholder ansættelsesaftalen, kan man afskediges efter de almindelige ansættelsesretlige regler.

Til borgere

Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke regler og kriterier der gælder på området, kan du kontakte din a-kasse eller din kommune.

Ansøgning til og ansættelse i et seniorjob

Hvis du ønsker et seniorjob, skal du selv søge om det. Kommunen skal modtage din ansøgning til seniorjobbet senest to måneder efter, at din dagpengeret er udløbet. Du kan starte med at søge om et seniorjob, når du har tre måneder tilbage på dagpenge, men du kan tidligst starte i seniorjobbet dagen efter, at din dagpengeret er udløbet.

Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Der er på nuværende tidspunkt 22 selvstændige seniornetværk (foreninger) for jobsøgende over 50 år.

Medlemmerne af netværkene hjælper hinanden i job. Netværkene er fordelt over hele landet.

Læs om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

Selvaktiveringsgrupper for seniorer 2018

Sidst opdateret: 22-05-2023