Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Indberetning af EØS (PD U2)

Løsning til indberetning af udstedelse af PD U2 og udbetaling af EØS-dagpenge

Med virkning fra 1. januar 2014 skal a-kasserne indberette PD U2 (EØS-dagpenge) digitalt. I den forbindelse er der udviklet en løsning på SharePoint-platformen til brug for a-kassernes digitale indberetning af udstedelse af PD U2’er og udbetaling af EØS-dagpenge. Den digitale løsning har til formål at lette a-kassernes indberetning og gøre det nemmere at overvåge området løbende. Løsningen er udviklet med hjælp fra EØS-kontaktpersoner i a-kasserne.

Løsningen giver a-kassemedarbejderen mulighed for løbende at indtaste oplysninger både under og efter behandlingen af medlemmets PD U2. Løsningen kan derfor bruges som et støtteredskab i behandlingen af PD U2.

Der er inddateret oplysninger fra og med 2. kvartal 2013, og den enkelte a-kasse vil - med adgang til løsningen - kunne tilgå oplysninger om egne medlemmer.

I nedenstående vejledning beskrives hvordan a-kasser indberetter oplysninger om udstedelsen af PD U2-dokumenter og udbetaling af EØS-dagpenge i ”PD-U2”-løsningen.

Vejledning til PD U2 (pdf)

Efterregistrering af udvandrede

Hvis en borger vælger at udvandre, kan a-kassen ikke foretage en afslutning af sagen. I den situation skal nedenstående regneark udfyldes og indsendes til spoc@star.dk i en sikker mail.

I regnearket er kolonnerne CPR-nr. og a-kasse obligatorisk at udfylde. Øvrige felter skal kun udfyldes, hvis de mangler at blive udfyldt eller den registrerede værdi skal ændres.

Hjælpeskema til datagenopretning (Excel)

Spørgsmål til løsningen

Er der tekniske eller generelle spørgsmål til løsningen kan de rettes til fuldmægtig Maria Rahbek Nexøe, Tilsyn og Kontrol, mrn@star.dk. / 72 21 77 13

Spørgsmål vedrørende indtastning af oplysninger kan rettes til specialkonsulent Louise Lindegaard Hansen, CKA, llha@star.dk / 72 21 79 04

Sidst opdateret: 07-03-2024