Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

Kommunernes indberetning af afgørelser i sager om førtidspension.

STAR har udviklet et modul i bi.star.dk, som hedder Førtidspensionssager (FTP), hvor afgørelserne i sager om hhv. førtidspension og ændring af førtidspension fremadrettet skal indberette. En lang række spørgsmål, der hidtil har skulle besvares, er fjernet fra indberetningsskemaet, da STAR i højere grad vil samkøre med eksisterende datakilder.

Vejledning til brug af løsningen:

Brugervejledning Førtidspensionssager (FTP) (pdf)

Valg af diagnose er ændret - der kan således vælges mellem omkring 20.000 d-koder i indtastningen af skemaet. Kendes d-koden ikke, skal man vælge det kapitel, som diagnosen hører under, som der tidligere kunne vælges fra:

Diagnoseliste med Dkode (Excel)

Her fremgår det også, hvilket kapitel disse diagnoser findes under. Ønskes der at søge i de officielle diagnoser fra Sundhedsdatastyrelsen, hvilket ikke er et krav, kan de findes på medinfo.dk:

Medinfo.dk

Registrering ved fraflyttede borgere

Da det ikke er muligt at foretage registrering på fraflyttede borgere, skal data om den enkelte borger indsendes via en sikker mail til star@star.dk med Att: Mette Gregers Jensen i emnefeltet.

Spørgsmål til løsningen

Er der spørgsmål til indholdet af skemaet kan følgende kontaktes:
Mette Gregers Jensen, e-mail mgj@star.dk, telefon 72 21 77 65

Sidst opdateret: 23-04-2024