Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob

22-03-2018

Udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, COWI, Deloitte, DISCUS, Epinion, Gallup Kantar, Metrica, Mploy og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hovedrapport

Hovedrapport: evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob (Deloitte, 2018) (pdf) (nyt vindue)

Delevalueringer udarbejdet af eksterne konsulenter

Evaluering af koordinerende sagsbehandler og mentor (COWI, 2018) (nyt vindue, pdf)

Evaluering af ny sundhedsmodel (Deloitte, 2017) (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af rehabiliteringsteams og tværfaglig indsats (Deloitte 2018) (pdf) (nyt vindue)

Implementering af regler, administration og og proceskrav i reformen af førtidspension og fleksjob (COWI, DISCUS og Epinion, 2018) (pdf) (nyt vindue)

Rundt om fleksjob (DISCUS og Epinion, 2017) (pdf) (nyt vindue)

Effektevaluering (Metrica, 2017) (pdf) (nyt vindue)

Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob (Mploy og Kantar Gallup, 2018) (pdf) (nyt vindue)

Delevalueringer udarbejdet af beskæftigelsesministeriet og STAR i perioden 2017 - 2018

Evaluering af aktiviteten og økonomien i reformen af førtidspension og fleksjob (pdf)(nyt vindue)

Grupper af ressourceforløbsmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Indsatser for borgere i ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over forsørgelsesydelsesmodtagere der modtager sociale ydelser (pdf) (nyt vindue)

Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på førtidspensions- og fleksjobområdet (pdf) (nyt vindue)

Forløbsanalyse af bevægelser mellem ledighedsydelse og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Grupper af fleksjobbere før og efter reformen (pdf) (nyt vindue)

Grupper af fastholdelsesfleksjobbere før og efter reformen (pdf) (nyt vindue)

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning (pdf) (nyt vindue)

Fleksjobbernes arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue)

Førtidspensionisternes arbejde og alder (pdf) (nyt vindue)

Rummelighed og økonomiske incitamenter til progression i den nye fleksjobordning (pdf) (nyt vindue)

Centrale figurer for reformen af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Socialindsatser og sundhedskontakter (pdf) (nyt vindue)

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Viden om effekter af indsatser for ledige og andre personer på overførselsindkomster (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over Beskæftigelsesministeriets arbejde med at sikre data til statistisk brug (pdf) (nyt vindue)

Intentionerne bag samarbejdsmodellen mellem regioner og kommuner om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion (pdf) (nyt vindue)

Databehov og datatilgængelighed (pdf) (nyt vindue)

Kommunal variation for tilkendelse af førtidspension (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018
} }, false);