Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger vedrørende refusionsreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger vedrørende refusionsreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm. som knytter sig til refusionsreformen.

Aftaletekst og lovforslag

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet (nyt vindue)

Love

L4 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver mv.(nyt vindue)

Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (nyt vindue)

Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Brev til forvaltningsdirektører vedrørende refusionsreform 7. september (pdf) (nyt vindue)

Brev til jobcenterchefer om refusionsreformen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023