Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for medlemmer af en a-kasse, der betaler efterlønsbidrag.

Ordningen giver mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nogle år før den egentlige folkepensionsalder.

For at opfylde betingelserne for at få ret til efterløn skal man:

  • Være medlem af en dansk a-kasse
  • Have nået efterlønsalderen, men ikke nået folkepensionsalderen
  • Som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år og senest fra det fyldte 30. år
  • Kunne opfylde betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Vejledning til dannelse af modregningskode i PERE (pdf) (nyt vindue)

Edb-teknisk vejledning PERE - maj 2016 (pdf) (nyt vindue)

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Til borgere

Er du borger, kan du læse mere om efterløn på borger.dk. Find links m.m.:

Pension og efterløn

Beregn efterløn

 

Sidst opdateret: 29-09-2020