Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fleksløntilskud

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob.

Når man bliver ansat i fleksjob, får man løn for den arbejdsindsats, man yder. Derudover får man et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til 18.964 kr. om måneden (2022). Det svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønnen før skat indtil den samlede lønindtægt udgør 15.401 kr. (2022) pr. måned, inkl. pensionsbidrag. Hvis lønnen inkl. pensionsbidrag overstiger dette beløb, bliver fleksløntilskuddet nedsat med 55 pct. for den del af lønnen, der ligger over 15.401 kr. (2022).

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn, man får udbetalt, når man er ansat på fuld tid i den pågældende stilling.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud: BEK nr. 250 af 24/02/2022

Vejledning om fleksløntilskud m.v.: VEJ nr. 9154 af 25/02/2022

Se satser

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om praksis og reglerne i Ankestyrelsen. Er der tale om helt ny lovgivning, kan STAR dog vejlede.

Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Du kan læse mere om fleksløntilskud på borger.dk:

Borger.dk om fleksjob

Du kan desuden henvende dig hos din kommune, hvis du har spørgsmål om fleksløntilskud.

Det er din kommune, som træffer afgørelse om fleksløntilskud. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over selve sagsbehandlingen, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Find din kommune på borger.dk

Sidst opdateret: 12-03-2024