Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge, kan fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Sygemeldes en dagpengemodtager således en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge frem til og med tirsdag i uge 3.

Ydelsen udbetales for hele dage, og der vil derfor ikke kunne udbetales ydelse i forbindelse med delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.

Betingelser for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Det er en betingelse for udbetaling af ydelse, at pågældende har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Det er videre en betingelse, at pågældende ikke arbejder på nedsat tid. Pågældende skal således være fuldt ledig. Det betyder, at ledige, som modtager supplerende dagpenge, ikke kan modtage ydelsen under de første 14 dages sygdom.

Personer, som modtager ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygefravær, kan tidligst modtage sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter, at retten til arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen er ophørt.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen.

Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom (nyt vindue)

Til borgere

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning eller hjælp til, hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er også din a-kasse, der kan svare dig på konkrete spørgsmål i din konkrete sag om dagpenge.

Hvor kan jeg klage?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder borgere og a-kasser generelt om regler og praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen.

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-02-2023