Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om fravær og fritagelser

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om fravær og fritagelser, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

21-12-2020

Efter ønske fra a-kasserne er det den a-kasse, der har registreret forsøgsdeltagelsen (Id 75 – Kontaktforløb er hos a-kassen), som skal afslutte denne registrering med en slutdato og en årsagskode inden et medlem skifter til en anden a-kasse. A-kasserne har ikke ønsket, at DFDG skulle afslutte registreringen af forsøgsdeltagelsen i forbindelse med skift af a-kasse.

Hvis et medlem undtagelsesvist skifter til en anden a-kasse, inden afslutning af forsøgsdeltagelsen er registreret, kan den nye a-kasse afslutte fraværsregistreringen, hvis den har teknisk mulighed for det.

Jobcentre kan ikke opdatere registreringer af forsøgsdeltagelsen.

I release 2020-3 den 21-09-2020 er der i DFDG indført et batchjob, som lukker fraværsforhold 'Kontaktforløb er hos a-kassen', hvis en borger i forsøgsperioden har skiftet fra den a-kasse, som har registreret forsøgsdeltagelsen.

15-05-2020

Jobcenteret skal ikke anvende de eksisterede fraværs- og fritagelsesregistreringer i DFDG for, at de berørte personer omfattes af forlængelsen af fristen. Der vil heller ikke blive udviklet nye fraværstyper til brug for jobcenter fagsystemerne og indberetning til DFDG som følge af Covid-19.

KMD Aktiv har håndteret Covid-19 situationen og de konsekvenser, som suspenderingen af 225-timersreglen medfører ved at oprette en ny forlængelsesårsag, som kommunen i KMD Aktiv skal registrere på hver af de berørte sager. KMD Aktiv har udsendt servicebrev herom den 22. april 2020 samt lagt enkelte supplerende nyheder om emnet på KMD Kundenet.

19-03-2020

KMD Aktiv har oplyst, at der ikke findes en automatisk blokering af udbetalingsmulighed i KMD Aktiv. Sagsbehandlerne kan til enhver tid vælge at oprette en udbetaling i KMD Aktiv, hvis der er grundlag for det. Det er dermed ikke blokerende for sagsbehandlingen i KMD Aktiv eller evt. udbetaling til borgeren, at de er registreret med fraværsforholdet 'Kontaktforløbet er hos a-kassen'.

A-kasserne kan ikke registrere afslutning af fraværsforholdet 'Kontaktforløbet er hos a-kassen' med slutdato før dags dato. Det skyldes, at jobcenteret ikke kan varetage kontaktforløbet i en periode, hvor det ikke har haft kendskab til, at a-kassen ikke længere varetager kontaktforløbet.

Hvis en dagpengemodtager fx får afslag på dagpenge, men fraværsforholdet 'Kontaktforløbet er hos a-kassen' ikke afsluttes samtidig med, at personen afmeldes som dagpengemodtager, vil fraværsforholdet 'Kontaktforløbet er hos a-kassen' dermed ikke i sig selv være til hinder for, at personen kan få bevilget fx kontanthjælp, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

14-02-2020

Fraværsforhold 75 'Kontaktforløb er hos a-kassen' skal ikke afsluttes ved borgerens afmelding. Ved eventuel gentilmelding vil borgeren - afhængig af antal forbrugte dagpengetimer - fortsat kunne være omfattet af forsøget. Dette fremgår af forsøgsvejledningen.

21-01-2020

Det er ikke muligt ved sygemelding via Jobnet at oplyse, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom. Begrundelsen herfor er, at det er de færreste borgere, som på tidspunktet for sygemelding ved, om sygdommen er graviditetsbetinget. Der vil derfor være risiko for fejlregistrering med deraf manglende beskeder om sygemelding til a-kasserne.

På siden for sygemelding på Jobnet får borgerne vist følgende information:

"Er der tale om graviditetsbetinget sygdom, så kontakt din a-kasse."

 

Sidst opdateret: 21-12-2020