Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Vejledninger til CV

Styrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale til CV. Nedenfor findes en oversigt med links til materialet.

Guides til borgere og sagsbehandlere

Landssupporten udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes i vejledningen af borgere og virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære Jobnet at kende.
Borgere har adgang til guide i CV’et på Jobnets supportside.

Opret CV på Jobnet (nyt vindue)

Sprog

Den ledige borger har mulighed for at anføre deres kendskab til en række sprog. I nedenstående dokument kan du se alle de sprog, det er muligt at vælge på Jobnet:

Sprogoversigt (pdf) (nyt vindue)

Videoer om CV

For at understøtte borgernes forståelse af CV’ets funktioner og hvordan, de skal bruges, har styrelsen udviklet en video om CV’et til brug for borgeren.

Sagsbehandlere kan med fordel se videoen, hvor borgeren føres igennem funktionerne trin-for-trin, for at få indblik i borgerens arbejde. Videoen findes på Jobnets supportside:

Hvordan opretter jeg et CV? (nyt vindue) 

Personfølsomme data i arbejdet med CV’et 

Kommuner og private aktører, f.eks. a-kasser og jobportaler, kan få adgang til CV’et i Jobnet ved hjælp af en webservice aftale.

Da CV’et indeholder personfølsomme oplysninger, kræver det, at kommunen eller den private aktør og STAR skal indgå en særlig tilslutningsaftale, hvorved det sikres, at de forpligtes til at overholde persondatalovens krav om udveksling af personfølsomme oplysninger.

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 27-08-2020