Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Vejledninger til CV

Styrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale til CV. Nedenfor findes en oversigt med links til materialet.

Værktøjer til arbejdet med CV

Med udgangspunkt i det nye Jobnet-CV fra december 2020 har STAR i samarbejde med Cabi og fem jobcentre udarbejdet en række værktøjer til arbejdet med de lediges CV´er

Dialogværktøjer målrettet samtalen med ledige længere væk fra arbejdsmarkedet

Værktøjerne er en hjælp til sagsbehandlere i samtalen med borgere om udfyldelse af CV´et på Jobnet. Formålet er at understøtte sagsbehandleres samtaler og sikre, at dialogen bliver jobrettet med fokus på at få skrevet konkrete erfaringer og kompetencer i CV´et.

Der er et overbliksark og 7 værktøjer i alt, der kan downloades som en samlet pakke eller enkeltvis.

Samlet pakke med dialogværktøjer (pdf)
Overbliksark - Få overblikket til dialogen om CV (pdf)
Arbejdserfaring (pdf)
Kvalifikationer (pdf)
Det kan jeg også (pdf)
Frivilligt arbejde (pdf)
Derfor søger jeg jobbet (pdf)
Hvad kan hjælpe mig i jobbet (pdf)
Hvis borgeren ikke vil tale om job (pdf)


Handout til borgeren med gode tips til, hvordan de skal udfylde deres CV-oplysninger på Jobnet. 

Ark på 2 sider målrettet borgere med gode tips til, hvordan de skal udfylde deres CV-oplysninger på Jobnet. Arket kan for eksempel udleveres efter en samtale.
Gode tips, når du skal udfylde dit CV på Jobnet (pdf)


Flyer til borgeren - Kom godt i gang med dit CV på Jobnet.

A5 flyer, der beskriver, hvordan CV-oplysningerne på Jobnet udfyldes, og hvad borgeren skal være særligt opmærksom på.
Kom godt i gang med dit CV på Jobnet (pdf)


Guides til borgere og sagsbehandlere

Landssupporten udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes i vejledningen af borgere og virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære Jobnet at kende.
Borgere har adgang til de to nedenstående guides om oprettelse af CV på Jobnets supportside:

Opret CV på Jobnet

Create a CV on Jobnet

Створіть резюме на jobnet.dk (Opret CV på Jobnet.dk på ukrainsk)


Sprog

Den ledige borger har mulighed for at anføre deres kendskab til en række sprog. I nedenstående dokument kan du se alle de sprog, det er muligt at vælge på Jobnet:

Sprogoversigt (excel)


Video om CV

For at understøtte borgernes forståelse af CV’ets funktioner og hvordan, de skal bruges, har styrelsen udviklet en video om CV’et til brug for borgeren.


Personfølsomme data i arbejdet med CV’et 

Kommuner og private aktører, f.eks. a-kasser og jobportaler, kan få adgang til CV’et i Jobnet ved hjælp af en webserviceaftale.

Da CV’et indeholder personfølsomme oplysninger, kræver det, at kommunen eller den private aktør og STAR skal indgå en særlig tilslutningsaftale, hvorved det sikres, at de forpligtes til at overholde persondatalovens krav om udveksling af personfølsomme oplysninger.

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 05-07-2024