Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ophold eller bopæl i andet nordisk land under sygemelding

De nordiske lande har indgået aftaler om den praktiske håndtering af sager, hvor en person, der er bosat i et nordisk land og arbejder i et andet nordisk land, har behov for beskæftigelsesrettet indsats i bopælslandet.

Baggrunden herfor er, at det i Nordisk konvention om social sikring er fastsat, at landenes institutioner skal samarbejde om at hjælpe syge personer tilbage i arbejde, når en person bor i et nordisk land og arbejder i et andet. I Den administrative aftale til Nordisk konvention om social sikring er det herudover fastsat, at landenes institutioner skal blive enige om bilaterale aftaler om administrative retningslinjer om en beskæftigelsesrettet indsats for sygedagpengemodtagere.

De nordiske lande er med aftalerne blevet enige om, hvordan landene i praksis kan bidrage til at sikre personer, der benytter sig af retten til fri bevægelighed, mulighed for en beskæftigelsesrettet indsats i tilfælde af sygdom.

Aftalerne ligger inden for de enkelte landes nationale regler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har været med i udarbejdelsen af de bilaterale aftaler. I december 2014 blev der indgået aftale med Sverige og Norge. Disse aftaler er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. I februar blev der indgået aftale med Finland og Island med ikrafttræden pr. 1. marts 2015.

Aftalerne består af to dele. Del 1 består af en fælles del, der beskriver de relevante bestemmelser, der ligger til grund for aftalerne. Del 2 består af administrative retningslinjer og beskriver ansvarsfordelingen og sagsgangen mellem arbejds- og bopælslandet.

Aftaler

Nordiske aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) i Norge (pdf)

Nordiske aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Forsäkringskassan i Sverige (pdf)

Nordiske aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Tryggingastofnun i Island (pdf)

Nordiske aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Folkepensionsanstalten og Pensionsskyddscentralen i Finland (pdf)

Blanketter

Til brug for samarbejdet mellem arbejds- og bopælslandet er der i nordisk regi udarbejdet to blanketter. Den ene blanket anvendes af arbejdslandet ved anmodningen om samarbejde om en beskæftigelsesrettet indsats. Den anden blanket anvendes af bopælslandet ved afslutningen af den beskæftigelsesrettede indsats.

NR1: Anmodning om samarbejde om en beskæftigelsesrettet indsats i Norden (pdf)

NR2: Slutrapport efter gennemført beskæftigelsesrettet indsats i andet nordisk land (pdf)

Implementering og opfølgning

Styrelsen for Arbejdsmarked følger anvendelsen af aftalerne ved deltagelse i den nordiske rehabiliteringsgruppe.

Kontaktoplysninger

Her er adresser til de relevante myndigheder i Norden, hvor blanketterne skal sendes til:

Norge

NAV Oppfølgning Utland
 Nav Nordre Aker
 Postbols 320, Alnabru,
 0614 Oslo

Sverige

Försäkringskassans inläsningscentral
 839 88 Östersund
 Sverige

Island

Tryggingastofnun
 Laugavegur 114
 105 Reykjavik
 Island

Mail-adresser:
endurhaefing@tr.is
tr@tr.is
international@tr.is

Finland

FPA's center för internationella ärenden
 Postadress PB 78
 00381 Helsingfors
 Finland

Mail-adresse:
carita.ekblad@kela.fi, att.: Carita Ekblad
Telefon: +358 20 63 54260

Sidst opdateret: 12-03-2024