Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rehabiliteringsteam

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, og borgere der er i risiko for at komme på førtidspension.

Til sagsbehandlere

STAR stiller som del af rehabiliteringsplanen tre redskaber til rådighed som kommunerne kan benytte i sagsbehandlingen:

  1. En forberedende del som sagsbehandleren kan udfylde sammen med borgeren forud for sagens behandling i teamet. Den forberedende del skal give et overblik over de vigtigste informationer i en sag. Derudover indeholder den et målgrupperettet CV samt spørgsmål om borgerens syn på egne evner, helbred, netværk og mål. Der indgår desuden et bemærkningsfelt.
  2. Et skema til rehabiliteringsteamets indstilling. Indstillingen består af to dele: Begrundelse og indstillet indsats, herunder formålet med det forløb, der indstilles til, samt hvilket indhold, forløbet skal have og hvorfor.
  3. En indsatsdel. Indsatsdelen giver mulighed for planlægning og opfølgning på indsatsen.

OBS: Brug Adobe Acrobat til at åbne redskaberne

Disse redskaber i pdf kan ikke åbnes direkte i browseren. Du skal derfor:

  1. downloade redskaberne til din computer ved at højreklikke (Mac: ctrl + klik) på link til redskaberne og vælge ”Gem link som…”
  2. højreklikke på den downloadede fil, og vælge, at du vil åbne filen med netop programmet Adobe Acrobat Reader DC. Alternativt åbner du først Acrobat Reader. Du vælger i Acrobat Reader "Filer" og derefter "Åben" for at åbne filen. Det er vigtigt, at du ikke blot dobbeltklikker på blanketten, for på din maskine kan der være valgt et andet standardprogram til at åbne pdf-filer.

Forberedende del (pdf) (nyt vindue)

Indsatsdel (pdf) (nyt vindue)

Indstilling (pdf) (nyt vindue)

Manual (pdf) nyt vindue)

Her kan du se en film, der beskriver indhold og intentioner i de skabeloner for rehabiliteringsplanen, som STAR stiller til rådighed for kommunerne:

Attester mv. 

Blanketter

Sidst opdateret: 28-02-2023