Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Førtidspension (gammel ordning før 2003)

For alle borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning.

For alle borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gl. ordning. Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gl. ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan blive gjort hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. De gamle regler gælder dog fortsat for dem, som har fået påbegyndt en sag om førtidspension eller invaliditetsydelse før 2003.

Se satser

Fire typer pension

På den gamle ordning er der fire forskellige typer førtidspension: Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Man kan søge om at få forhøjet en tidligere tilkendt førtidspensionen efter den gamle ordning, eller tilkendt en førtidspension, hvis man modtager invaliditetsydelse.

Typer af pensionsydelser

Beregning og udbetaling

Tillæg til pensionen

Førtidspensionister på den gamle ordning kan søge om forskellige tillæg, herunder varmetillæg, helbredstillæg, personligt tillæg, boligydelse og bistands- og plejetillæg.

Tillæg til pension

Arbejde og førtidspension

Det er tilladt at arbejde, når man modtager førtidspension. Arbejder man i betydelig omfang, kan kommunen træffe afgørelse om at gøre pensionen 'hvilende'. Pensionen kan ikke frakendes.

Arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Til borgere

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Førtidspension på borger.dk

Beregn din førtidspension på borger.dk

Dansk pension i udlandet på borger.dk

Social sikring i udlandet på borger.dk

Love og regler om førtidspension før 2003

Her kan du finde links til de relevante love og regler om førtidspension før 2003.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: LBK nr. 233 af 12/02/2021

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: VEJ nr. 54 af 31/08/2007

Sidst opdateret: 08-03-2024