Spring til hovedindhold

Love, bekendtgørelser mv.

Her kan du læse mere om lovene og bekendtgørelserne, der udmønter anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er udmøntet i to love. Lovene indeholder ændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om sygedagpenge m.v.

Første lov

Den første lov indeholder bl.a. ændringer om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon samt forenklinger af administrative krav.

Lovforslaget trådte i kraft 22. marts 2023.

Folketingets hjemmeside: L 14 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love

Orienteringsbrev om lovændringer pr. 22. marts 2023 som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v. (pdf)

Anden lov

Anden lov indeholder bl.a. ændringer om, at a-kasserne får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af et forsøg om jobrettet indsats til unge og forenkling af krav til kommunernes vejledning om rådighed og sanktioner.

Lovforslaget trådte i kraft 1. januar 2024.

Folketingets hjemmeside: L 129 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

De mest centrale bekendtgørelser er udstedt i september 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Bekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse nr. 1209 af 28. september 2023 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Bekendtgørelse nr. 1210 af 28. september 2023 om rådighed

Bekendtgørelse nr. 1208 af 28. september 2023 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2023 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2023 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse nr. 1226 af 28. september 2023 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Startvejledningen

Vejledning om kontaktforløbet for dagpengemodtagere

De mest centrale vejledninger er udstedt i december 2023.

Vejledning om kontaktforløbet for dagpengemodtagere

Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Vejledning om virksomhedspraktik

Vejledning om løntilskud

Vejledning om jobrotation

Vejledning om voksenlærlingeordningen

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed

Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper

Orienteringsbrev om lovændringer pr. 1. januar 2024 som følge af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v. (pdf)

Sidst opdateret: 27-06-2024