Spring til hovedindhold

Tilsagn givet i 2024 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2024 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer ultimo januar 2024.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

FL § 17.46.41.10. Regionale uddannelsespulje

FL § 17.46.41.20 Uddannelsesløft

FL § 17.51.04.10. Sporskifte

FL § 17.59.31.15. Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2024

Sidst opdateret: 28-05-2024