Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ledighedsindikator peger på en uændret ledighed i april

06-05-2024

STARs sæsonkorrigerede ledighedsindikator for april 2024 tyder på, at ledigheden vil falde med 100 fuldtidspersoner fra marts til april måned 2024.

STARs sæsonkorrigerede ledighedsindikator opgør antallet af ledige, der er tilmeldt Jobnet.dk.

De nyeste tal i ledighedsindikatoren viser, at antallet af ledige tilmeldt jobnet.dk er faldet med 100 fuldtidspersoner fra marts til april 2024, når der korrigeres for sæsonudsving. Dette tyder på, at den registerbaserede ledighed, der offentliggøres den 22. maj kl. 9.00, vil vise en uændret ledighed.

Udviklingen dækker over, at antallet af dagpengeledige tilmeldt Jobnet.dk er steget med 100 fuldtidspersoner fra marts til april 2024, mens antallet af kontanthjælpsledige tilmeldt Jobnet.dk er faldet med 200 fuldtidspersoner i samme periode.

Opgørelsen over ændringerne i det sæsonkorrigerede antal ledige tilmeldt Jobnet kan bruges som en tidlig indikator for, hvordan ledigheden vil udvikle sig.

Udviklingen i den aktuelle ledighedsindikator fra marts til april 2024 kan således give en indikation af udviklingen i den registerbaserede ledighed for april 2024, der bliver offentliggjort på STARs statistikbank Jobindsats den 22. maj kl 9.00.

Statistik

Ledighedsindikator: Sæsonkorrigeret antal tilmeldte fuldtidsledige på Jobnet

Læs om, hvordan ledighedsindikatoren er opgjort på Jobindsats.dk