Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Antallet af forgæves rekrutteringer ligger fortsat højt

30-09-2022

Ny rekrutteringssurvey viser, at antallet af forgæves rekrutteringer fortsat ligger på et højt niveau.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation. Undersøgelsen bygger på jobopslag i perioden december 2021 til maj 2022, som overordnet var præget af stigende beskæftigelse.

Undersøgelsen fra september 2022 viser følgende:

  • 16 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat (svarende til 72.500), mens 13 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer (svarende til 58.250).
  • 29 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var således forgæves i perioden december 2021 til maj 2022. Det er på samme niveau som målingen i juni 2022. Til sammenligning var den forgæves rekrutteringsrate i surveyen fra marts på 31 pct. og 33 pct. i december-surveyen.
  • Målt i antal svarer det til 130.750 forgæves rekrutteringer i perioden december 2021 til maj 2022.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er mindst i Nordjylland (26 pct.) og størst i RAR Bornholm (43 pct.).
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for Hoteller og restauranter og mindst inden for Undervisning.
  • 46 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer melder om produktionstab afledt heraf (svarende til niveauet i juni 2022).

Du finder rekrutteringssurveyen her:
Rekrutteringssurvey, september 2022 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden finder du her:Rekrutteringssurveys