Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales til en efterlevende ægtefælle eller samlever for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis begge modtog social pension og var samlevende.

Efterlevelsespension til en efterlevende ægtefælle/samlever bliver udbetalt af Udbetaling Danmark for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet.

Se satser

Betingelser

Det er en betingelse for retten til efterlevelsespension, at begge ægtefæller/samlevere modtager social pension.

Der er ikke ret til efterlevelsespension, hvis afdødes pension ved dødsfaldet er bortreguleret på grund af indtægtsforholdene.

Efterlevelsespensionen kan ikke udbetales

Efterlevelsespensionen kan ikke blive udbetalt, hvis samlivet mellem pensionisterne var ophævet ved dødsfaldet. Samlivet anses blandt andet for ophævet, når den ene ægtefælle/samlever har fået ophold i en boform m.v. efter lov om social service.

Udbetaling af efterlevelsespension består i, at pensionisternes sammenlagte pensioner fortsætter i en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension sker til den længstlevende pensionist.

Opgørelsen af efterlevelsespension

Der skelnes ved opgørelsen af efterlevelsespension mellem tilfælde, hvor afdøde pensionist modtog henholdsvis bagudbetalt og forudbetalt pension.

Bagudbetalt pension

Hvis afdøde pensionist modtog bagudbetalt pension fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner til den længstlevende ægtefælle eller samlever i en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet.

Forudbetalt pension

Hvis afdøde pensionist modtog forudbetalt pension, skal for meget udbetalt pension for den måned, hvor dødsfaldet er sket, indgå i opgørelsen af efterlevelsespension Dette gælder, uanset om der er tale om en efterlevende ægtefælle eller samlever. Efter måneden med dødsfaldet udbetales pensionisternes sammenlagte pensioner direkte til den længstlevende i indtil tre måneder regnet fra dagen efter dødsfaldet.

Efterlevelsespension omfatter også et eventuelt bistands- eller plejetillæg.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler efterlevelsespension. Hvis du ønsker yderligere information om efterlevelsespension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk (nyt vindue)

Pension, når du dør, hos borger.dk (nyt vindue)

Love og regler om folke-og førtidspension

Pensionsloven (nyt vindue)

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007 (nyt vindue)

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om seniorførtidspension: BEK nr. 1555 af 18/12/2013 (nyt vindue)

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension: SKR nr. 9806 af 18/12/2013 (nyt vindue)

Love og regler om førtidspension før 2003

Gammel førtidspensionloven (nyt vindue)

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: VEJ nr. 54 af 31/08/2007 (nyt vindue)

Sidst opdateret: 15-08-2023