Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejde og folke- og førtidspension

Der er gode muligheder for at arbejde i et vist omfang ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen.

Mange vælger at arbejde, selvom de har ret til folkepension eller førtidspension. Det er muligt at opsætte folkepensionen og få ret til et tillæg til pensionen. Man opsætter pensionen ved at arbejde og udskyde pensionen.

Reglerne blev senest forbedret i forbindelse med finansloven for 2019, så det bedre kan betale sig at arbejde ved siden af pensionen.

Arbejde og folkepension

Arbejde og opsat folkepension

Arbejde og førtidspension (ny ordning)

Arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Love og regler om folke-og førtidspension

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021 (nyt vindue)

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007 (nyt vindue)

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om seniorførtidspension: BEK nr. 1555 af 18/12/2013 (nyt vindue)

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension: SKR nr. 9806 af 18/12/2013 (nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-09-2023