Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du læse om reglerne for at modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år).

Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

Man kan dog ikke modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af.

Lov om aktiv socialpolitik - Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 22. juni 2023

Betingelser for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp

Det er en betingelse for både kontanthjælp og uddannelseshjælp:

  • at man har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • at man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere på at arbejde

Hvis man er aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger forhold, der kan begrunde, at man ikke har pligt til at udnytte sine arbejds- og uddannelsesmuligheder.

Hvor meget får man udbetalt?

Størrelsen af hjælpen afhænger blandt andet af ens alder, om man er aktivitetsparat, om man er gift, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Satser for kontanthjælp

Formue og indtægter

Kommunen kan ikke yde kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse betragtes som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Hvis man selv eller ens ægtefælle har indtægter, trækkes disse fra i hjælpen krone for krone. Ved arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud ses der dog ved beregningen af hjælp dog bort fra 29,43 kr. (2023) pr. udført arbejdstime.

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen udmøntes af fire love:

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.:

Retsinformation: Lov nr. 894 af 4. juli 2013

Lovforslaget:

L 224 2012-13

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.:

Retsinformation: Lov nr. 895 af 4. juli 2013

Lovforslaget:

L 223 2012-13

Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.:

Retsinformation: Lov nr. 1612 af 26. december 2013

Lovforslaget:

L 78 2013-14

Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.:

Retsinformation: Lov nr. 721 af 25. juni 2014

Lovforslaget:

L 193 2013-14

Vejledninger og orienteringsskrivelser om kontanthjælpsreformen

Vedrørende ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation af personer på uddannelseshjælp og kontanthjælp, som er omfattet af barsel m.v.:

Retsinformation: Skrivelse nr. 9098 af 17. februar 2015

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om praksis og reglerne i Ankestyrelsen. Ny lovgivning kan være af en sådan karakter, at STAR skal vejlede.

Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Du kan læse mere om kontanthjælp og uddannelseshjælp på borger.dk:

Kontanthjælp på borger.dk - er du under 30 år og har du en uddannelse? 

Kontanthjælp på borger.dk - hvis du er 30 år eller derover 

Uddannelseshjælp på borger.dk - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse? 

Kontakt din kommune for at høre om mulighederne for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det er din kommune, som træffer afgørelse om din ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over selve sagsbehandlingen, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Find din kommune på borger.dk

Sidst opdateret: 12-03-2024