Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

For at få dagpenge skal man opfylde en række betingelser. 

For at få ret til dagpenge skal du ud over at være medlem af en a-kasse:

  • være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret fra den første dag, du er ledig
  • opfylde indkomstkravet/beskæftigelseskravet
  • ikke være selvforskyldt ledig
  • have et fyldestgørende og godkendt CV senest 2 uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en række værktøjer der giver information vedr. reglerne for at få dagpenge.

Video om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet en video til dagpengemodtagere, som giver en generel introduktion til visningen af dagpengetællerne.

Videoen kan tilgås både som en samlet video, eller man kan vælge at se den generelle introduktion og overblik over regler og de nye muligheder i forbindelse med dagpengetællere. Man kan også gå direkte til en video, som gennemgår, hvordan tællerne vises på jobnet.dk, når man som dagpengemodtager er logget ind på 'Min side'.

Se videoen om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk (nyt vindue)

Handouts om den digitale visning af dagpengetællerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet handouts, som er en papirudgave af video om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk.
”Hand-out” kan udleveres til dagpengemodtagerne i jobcentrene eller i a-kassen.

Handouts om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk (nyt vindue)

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Til borgere

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning eller hjælp til, hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er også din a-kasse, der kan svare dig på konkrete spørgsmål i din konkrete sag om dagpenge.

Arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Liste over a-kasserne

Hvor kan jeg klage?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder borgere og a-kasser generelt om regler og praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Sidst opdateret: 09-02-2023