Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Integration rådighedsloft

I samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 opgørelser af antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Disse opgørelser vedrører kommunernes foreløbige og endelige restafregning

Integrationsrådighedsloft - 2021

Antal helårspersoner for 2021 (Excel) (nyt vindue)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner i tilbud.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2021. Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde.

Integrationsrådighedsloft - 2020

Antal helårspersoner for 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bemærk: Denne opgørelse indeholder også en revideret udgave af antal helårspersoner i tilbud for 2019, som følge af datafejl i den tidligere opgørelser af helårspersoner for 2019. Fejlen har betydet, at antallet af helårspersoner for 2019 har været undervurderet.

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner tilbud.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2020.

Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde.

Integrationsrådighedsloft - 2019

Antal helårspersoner for 2019 (Excel) (nyt vindue)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriet som antal helårspersoner tilbudt for 2019.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2019. Metoden følger tidligere anvendt procedurer.

Integrationsrådighedsloft - 2018

Antal helårspersoner (endelig opgørelse) for 2018 (Excel) (nyt vindue)

Refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet opgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriet som antal helårspersoner i tilbud for 2018.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2018. Metoden følger tidligere anvendt procedurer.

Til forskel fra tidligere vises ikke længere opgørelsen af ​​rådighedslofterne for introduktionsforløb, da refusionen er afskaffet fra og med 2018, jf. lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.

Integrationsrådighedsloft - 2017

Antal helårspersoner (endelig opgørelse) for 2017 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til visning vedrørende personer, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM åbnet antal helårspersoner tilbudt hele året 2017.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2017. Metoden følger tidligere anvendt procedure

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2017 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til at vise oplysninger om personer, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM åbnet antal helårspersoner tilbudt for perioden 2. halvår 2016 -1. halvår 2017.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 1. halvår 2017. Metoden følger den brugt tidligere.

Integrationsrådighedsloft - 2016

Antal helårspersoner for 2016 - opdateret maj 2017 (Excel) (nyt vindue)

Til brug for den endelige restafregning af afslag vedrørende personer, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) forudsat og opdateret opgørelse af antal helårspersoner, der tilbydes for 2016.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er den aktuelle opdatering til og med 2016. Der er hentet information vedr. start og slutdatoer på implementeringsmoduler. For de forløb hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøger information om fremmøde til undervisning. Med hensyn til at beskytte vedrørende personer, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM åbnet antal helårspersoner, der er baseret på aktiveringsoplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der tilbydes til perioden 2016.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser / skøn over antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til endelig restafregning for 2016.

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2016 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til afvisning vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner tilbudt for perioden 2. halvår 2015 -1. halvår 2016.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på den aktuelle dato kun opdateret til og med 1. halvår 2016. Der er hentet oplysninger om start- og slutdatoer på implementeringsmoduler. For de forløb, hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøger oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

Integrationsrådighedsloft 2015

Antal helårspersoner for 2015 - opdateret maj 2016 (Excel) (nyt vindue)

Oversigten over antal helårspersoner for 2015 opdateret maj 2016. Antal helårspersoner under integrationsprogrammet er antal helårspersoner i danskuddannelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud eller i mentorforløb. Antal helårspersoner under introduktionsforløbet er helårspersoner i danskuddannelse under introduktionsforløbet og noget nyt fra 2015 også helårspersoner i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og helårspersoner i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Antal helårspersoner til foreløbig restafregning for 2015 (Excel) (nyt vindue)

Til brug foreløbig afregning af afslag vedrørende personer, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er gjort antal helårspersoner, der tilbydes for perioden 2. halvår 2014 -1. halvår 2015.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser / skøn over antal helårspersoner, der tilbydes under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til foreløbig restafregning for 2015.

Opgørelsen tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabase under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på den aktuelle dato kun opdateret til og med 1. halvår 2015. Der mangler dog indberetninger fra sprogcentrerne i Viborg, Favrskov og Give. Der er hentet information om start- og slutdatoer på implementeringsmoduler. For de forløb, hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøger oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

Derefter er der hentet information fra opholdsgrundlagsregisteret vedrørende personer, der har fået ophold under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til brug for udsøgning af den potentielle gruppe, der kan få aktiv beskæftigelsesrettede tilbud.

For den samlede gruppe af personer er der på baggrunden af ​​Det Fælles Datagrundlag undersøgt om og for hvilke perioder en person har været i aktiv beskæftigelsesrettede tilbud. Antallet af dage i beskæftigelsesrettede tilbud optælles. Herefter samles datagrundlagene og antal af helårspersoner i enten danskuddannelse eller aktiv beskæftigelsesrettede tilbud, der tilbydes tilbuddet, herunder:

Helårspersoner i tilbud under integrationsprogrammet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud og mentorforløb) efter integrationsloven.

Helårspersoner tilbyder tilbud under introduktionsforløbet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) efter integrationsloven
  • Personer i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Perioder med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tæller ikke med.
Sidst opdateret: 26-08-2022