Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.83 Ledighedsydelse

Denne funktion beskriver udgifterne til ledighedsydelse.

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne):

  1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014
  2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014
  3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjobordningen efter 01-07-2014, er omfattet af de nye refusionsregler.

Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019