Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Tilbagebetaling og sanktion - bilagsliste (pdf) 

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
 4. Vedlæg a-kassens partshøring(er) af medlemmet (oplys, hvis medlemmet ikke har svaret).
 5. Vedlæg medlemmets udtalelse(r) til sagen.
 6. Vedlæg ydelseskort og udbetalingsspecifikationer for hele den periode, som tilbagebetalingen/sanktionen omfatter.
 7. Vedlæg kopi af vejledning til ydelseskort (gældende på indsendelsestidspunkt).
 8. Vedlæg dokumentation for arbejdet/indtægten, f.eks. indkomstregisteroplysninger, lønsedler eller arbejdsgiveroplysninger.
 9. Vedlæg a-kassens opgørelse og beregning af tilbagebetalingsbeløbet. Det skal fremgå af opgørelsen, hvis sanktionen deles op i svig og uagtsomhed, eller hvis beløbet deles op i tilbagebetaling og regulering. Beløb udbetalt med forbehold skal også oplyses.
 10. Hvis a-kassen har udbetalt med forbehold, skal det oplyses, hvilken dato a-kassen senest har udbetalt ydelser forud for forbeholdet.
 11. Vedlæg dokumentation for det underliggende retsforhold, f.eks. ansøgning om feriedagpenge, opsigelse, frigørelsesattest eller lignende, herunder a-kassens vejledning af medlemmet.
 12. Hvis a-kassen indstiller, at karantænen for svig skal nedsættes med 1/3 på grund af formildende omstændigheder, skal der også vedlægges dokumentation for, at medlemmet har betalt gælden tilbage / indgået et skriftligt, frivilligt forlig.
Sidst opdateret: 15-03-2024