Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om afskedigelse

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Afskedigelse - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Ansættelsesaftale eller ansættelsesbevis fra arbejdsgiveren med oplysning om, hvornår ansættelsesforholdet begyndte, hvis relevant. Oplysning om arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, hvis relevant. Har a-kassen vurderet, at funktionærloven gælder, selvom det ikke fremgår af ansættelsesaftalen? Hvis ”Ja” vedlægges vurderingen og de faktiske forhold, den er baseret på.
  5. Medlemmets ledighedserklæring med dato for modtagelse.
  6. Opsigelsen fra arbejdsgiveren og arbejdsgiverens evt. forklaring på afskedigelsen. Medlemmets yderligere beskrivelse af årsagen til arbejdsophøret og eventuel dokumentation, hvis relevant.
  7. Er der givet advarsler eller foretaget høring om påtænkt afskedigelse? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation for advarsler/høring og evt. relevante dele fra f.eks. personalehåndbog.
  8. Har medlemmet haft kontakt til sin faglige organisation? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation herfor, herunder deres vurdering af sagen.
  9. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion".
Sidst opdateret: 21-03-2024