Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om virksomhedspraktik

Vi modtager jævnligt spørgsmål til virksomhedspraktik, som kan være af generel interesse.

09/03/2020

En virksomhedspraktik kan højst vare 4 uger for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Praktikforløbet kan ikke forlænges ud over de 4 uger. 

Hvis et praktikforløb er overstået, så er der efter en konkret vurdering i jobcenteret mulighed for at give et nyt tilbud om virksomhedspraktik, hvis det er det, som bedst hjælper borgeren tættere på sit mål. Det kan f.eks. dreje sig om et nyt forløb på den pågældende virksomhed inden for en anden arbejdsfunktion, eller et nyt forløb på en anden virksomhed inden for lignende arbejdsfunktioner.

Tildeles der flere praktikker til en person, skal det være tydeligt i beskrivelsen af indholdet, hvordan de enkelte forløb adskiller sig fra hinanden. Tilbud skal generelt tilrettelægges så de kan gennemføres på så kort tid som muligt under hensyn til personen forudsætninger og behov.

09/03/2020 

Der tænkes på det tidligere forsøg om timebaseret opgørelse af rimelighedskravet for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, som frem til 1. januar 2020 fremgik af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.  Forsøget er udløbet, men i den nye bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) er der pr. 1. januar 2020 fastsat regler om timebaseret opgørelse. Det fremgår således, at der fremover skal ske timebaserede opgørelse af rimelighedskravet både for de ordinært ansatte og støttepersoner.

Der kan henvises til bekendtgørelsens § 65 ang. virksomhedspraktik, § 83 ang. løntilskud og § 100 ang. nytteindsats. For løntilskud gælder den timebaserede opgørelse også merbeskæftigelseskravet, jf. bekendtgørelsens § 79.

Der er ikke regler om, hvor mange timer pr. uge en virksomhedspraktik mindst skal vare.

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal som udgangspunkt tilrettelægges ud fra den enkelte lediges ønsker og forudsætninger og således, at det bedst muligt hjælper den ledige med at komme ud af ledigheden og opnå varig beskæftigelse samt hel eller delvis selvforsørgelse. Dette gælder også for fastsættelsen af det ugentlige timeantal for praktikforløbet. Hertil kommer, at en virksomhedspraktik skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager.

Sidst opdateret: 28-09-2020