Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hjælp - min medarbejder er længerevarende syg

Hvis din medarbejder er sygemeldt længere tid, har du nogle pligter. En række værktøjer kan understøtte, at han eller hun vender hurtigst muligt tilbage.

Som arbejdsgiver spiller du en vigtig rolle i forhold til at følge op på dine ansattes sygemelding.

Arbejdsgivere med sygemeldte medarbejder har pligter i forhold til sygemeldte. Men de har også en række muligheder og hjælpeværktøjer, som har til hensigt at understøtte dialogen med den sygemeldte medarbejder om, hvordan han eller hun kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdommen. Erfaringsmæssigt medfører dialogen nemlig, at det bliver langt lettere for den sygemeldte at vende tilbage på normal kraft.

Sygefraværsguide

Er du i tvivl om, hvordan du bedst forholder dig til sygefravær, kan du finde råd og vejledning i vores sygefraværsguide. Her kan du også læse om sygefraværssamtaler, tidlig opfølgning (fast track), fastholdelsesplan og mulighedserklæring:

Når en medarbejder melder sig syg (pdf)

Sygefraværssamtale

Alle arbejdsgivere har pligt til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest 4 uger efter første sygedag. Her skal arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefravær.

Guide: Hvis en medarbejder bliver syg (pdf)

Fast track  (tidlig opfølgning)

Ved en sygemelding, der risikerer at blive langvarig, kan arbejdsgivere - inden for de første 5 uger af en medarbejders sygefravær - anmode og fast track via NemRefusion på virk.dk. Fast track er en frivillig ordning og indebærer en tidligere opfølgningssamtale mellem den syge medarbejder og kommunen.
 
Pjece om fast track (pdf)

Fastholdelsesplan

Medarbejdere, der er sygemeldte i mere end 8 uger, kan bede om, at der bliver lagt en plan for, hvordan han eller hun kommer tilbage på arbejde efter sygdom – en såkaldt fastholdelsesplan. Medarbejderen har ikke krav på at få en sådan plan udarbejdet – man kan som arbejdsgiver afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis man vurderer, at der ikke er behov for det.

Skabelon for fastholdelsesplan (pdf)

Mulighedserklæring

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Blanket til mulighedserklæring (pdf)

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse (pdf)

Eksempler hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig (pdf)

Lovstof og andet materiale

Nedenfor er der links til relevant lovstof og andet materiale. Det lokale jobcenter kan også bidrage med information.

Sygedagpengeloven

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager

Vejledning om sygedagpenge

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager

Sidst opdateret: 26-03-2024