Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hvad skal der til for at blive optaget i EURES-netværket?

Som udgangspunkt kan alle virksomheder eller organisationer, der arbejder med arbejdsformidling og rekruttering, ansøge om at blive en del af EURES-netværket.

Prøv med fordel quick-testen inden I læser videre om kriterierne for optagelse. Quick-testen kan give et hurtigst overblik over, om jeres organisation eller virksomhed lever op til de grundlæggende betingelser.

Quick-test: er jeres virksomhed egnet til optagelse i EURES-netværket?

EURES for partnere og medlemmer 

En organisation eller virksomhed kan blive optaget i EURES som enten "medlem" eller som "partner" afhængig af kapacitet, kompetencer og opgaver. Kravene til henholdsvis partnere og medlemmer er derfor forskellige.

 EURES-medlemmer forpligter sig til at varetage følgende tre opgaver:

  • bidrage til puljen af jobopslag på EURES-jobportalen
  • bidrage til puljen af CV'er til EURES-jobportalen
  • udbyde services til arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder selv rådgive eller oplyse eller henvise til generelle oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i Danmark, administrative procedurer, regler for rekruttering fra andre lande og bistand til arbejdstagere efter rekruttering. 

Hvis I som virksomhed eller organisation ikke har mulighed for at varetage alle tre opgaver,  har I mulighed for at deltage  som partner i EURES. Det indebærer at, jeres organisation eller virksomhed varetager minimum én af opgaverne.

Medarbejderkapacitet og kontaktpunkt

Som en del af EURES-netværket, skal I som organisation eller virksomhed have en eller flere medarbejdere, der kan udføre de beskrevne opgaver. I skal samtidigt stille et kontaktpunkt til rådighed, hvor arbejdstagere og/eller arbejdsgivere kan rette henvendelse om de opgaver, som I varetager i EURES-netværket. Et kontaktpunkt kan f.eks. være en kontaktperson, et callcenter/hotline eller et selvbetjeningsværktøj på jeres hjemmeside.

Kriterierne for adgang til EURES-netværket er nærmere beskrevet i EURES-forordningen og i bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket.

Introduktion til nye medlemmer og partnere

Læs mere om det at være EURES-medlem og -partner i introduktionsguiden herunder.

Introduktionsguide til nye medlemmer og partnere i EURES-netværket (pdf)

Links til lovgivning

Forordningen om EURES

Bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket

Gennemførelsesafgørelse om de tekniske standarder og formater

I tvivl?

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen kriterierne for optagelse, står det nationale EURES koordinationskontor (NCO) til rådighed for yderligere vejledning.

Kontakt NCO på mailadressen euresDK@star.dk 

Sidst opdateret: 22-03-2024