Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvad skal der til for at blive optaget i EURES-netværket?

Som udgangspunkt kan alle virksomheder eller organisationer, der arbejder med arbejdsformidling og rekruttering, ansøge om at blive en del af EURES-netværket. De grundlæggende kriterier er uddybet her.

Prøv med fordel quick-testen inden kriterierne for optagelse læses. Quick-testen kan hurtigt give et første overblik over, om organisationen eller virksomheden lever op til de grundlæggende betingelser.

Quick-test (Word) (nyt vindue)

EURES for partnere og medlemmer 

En organisation eller virksomhed kan optages i EURES som enten "medlem" eller som "partner". Om virksomheden eller organisationen optages som medlem eller partner er baseret på dennes kapacitet, kompetencer og hvilke opgaver, virksomheden eller organisationen ønsker at varetage. Kriterierne for henholdsvis partnere og medlemmer er derfor forskellige.

Ansøgere, som opererer indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, vil som udgangspunkt blive prioriteret til optagelse.  

Man optages som udgangspunkt som medlem, hvilket indebærer at varetage følgende tre opgaver: 

  • bidrage til puljen af jobopslag på EURES-jobportalen
  • bidrage til puljen af CV'er til EURES-jobportalen
  • udbyde services til arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder selv rådgive eller oplyse eller henvise til generelle oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i Danmark, administrative procedurer, regler for rekruttering fra andre lande og bistand til arbejdstagere efter rekruttering. 

Hvis virksomheden eller organisationen ikke har mulighed for at varetage alle tre opgaver, optages den i stedet som partner i EURES. Det indebærer at, organisationen eller virksomheden varetager minimum én af opgaverne.

Medarbejderkapacitet og kontaktpunkt

Som en del af EURES-netværket, skal organisationen eller virksomheden have en eller flere medarbejdere, der kan udføre de opgaver, som henholdsvis et medlemsskab eller partnerskab indebærer. Organisationen skal samtidigt stille et kontaktpunkt til rådighed, hvor arbejdstagere og/eller arbejdsgivere (kun i relation til de opgaver, organisationen varetager som en del af EURES) kan rette henvendelse. Et kontaktpunkt kan etableres på forskellige måder, og det kan f.eks. være en kontaktperson, et callcenter/hotline eller et selvbetjeningsværktøj på organisationens hjemmeside. 

Kriterierne for adgang til EURES-netværket er nærmere defineret i EURES-forordningen og i bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket.

Introduktion til nye medlemmer og partnere

Læs mere om det at være EURES-medlem og -partner i introduktionsguiden herunder.

Introduktionsguide til nye medlemmer og partnere i EURES-netværket (pdf) (nyt vindue).

Links til lovgivning

Forordningen om EURES (nyt vindue)

Bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket (nyt vindue)

Gennemførelsesafgørelse om de tekniske standarder og formater (nyt vindue)

I tvivl?

Hvis der opstår tvivl om ansøgningsprocessen, eller spørgsmål til kriterierne for optagelse, står det nationale EURES koordinationskontor (NCO) til rådighed for yderligere vejledning.

Kontakt NCO på mailadressen euresDK@star.dk 

Sidst opdateret: 15-09-2021