Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hvad er EURES-netværket?

European Employment Serivces (EURES) er et europæisk arbejdsformidlingsnetværk, hvor private og offentlige aktører fra hele Europa samarbejder om at fremme mobiliteten af arbejdskraft.

EURES blev oprettet på initiativ af EU-Kommissionen i 1993 med det formål at understøtte arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. EURES fungerer som et samarbejdsnetværk, hvor de nationale arbejdsformidlinger og den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (European Labour Authority)  samarbejder om at øge mobiliteten af arbejdskraft over grænser.

EURES-netværket består af offentlige arbejdsformidlinger i de 27 EU-medlemslande og i EØS-landene (Island, Norge, Lichtenstein) samt Schweiz.

Fra 2018 har andre, hovedsaligt private aktører i medlemslandene også fået mulighed for at søge om optagelse i netværket som EURES-partner eller medlem. Aktørerne er ofte virksomheder, organisationer og foreninger, der beskæftiger sig med rekruttering eller arbejdsformidling i anden form.

EURES-netværket består af mere end 1000 EURES-vejledere med specialistviden om arbejdsmarkedsforhold i deres region. Deres rolle er blandt andet at rådgive, informere og understøtte arbejdsgivere og arbejdstagere med arbejdsformidling i deres region. 

EURES i Danmark

I Danmark består EURES-netværket af Workindenmark og en række jobcentre med uddannede EURES-vejledere. Disse er alle udpeget som EURES-medlemmer som en del af den nationale arbejdsformidling.

Workindenmark bruger EURES-netværket til at finde kandidater til danske virksomheder, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Læs mere om Workindenmark

Det nationale EURES koordinationskontor (NCO) er placeret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. NCO'en har ansvaret for koordineringen af EURES-aktiviteter i Danmark. 

Eksempler på andre EURES-aktiviteter

For yderligere at styrke mobiliteten af arbejdskraft er programmet Targeted Mobility Scheme (TMS), med programmer for arbejdstagere i hhv. aldersgruppen 18-35 og 35+, etableret som en del af EURES. TMS for aldersgruppen 18-35 fungerer som en ekstra hjælp for unge EU-statsborgere mellem 18-35 år til at finde et job eller en elev- eller praktikplads i et andet EU-land, hvor TMS for aldersgruppen 35+ fungerer som en ekstra hjælp for EU-statsborgere i alderen 35 og opefter.

Targeted Mobility Scheme for 18-35 årige

Targeted Mobility Scheme for 35+ år

Kontakt den nationale EURES koordinator i Danmark

Hvis du har andre henvendelser eller spørgsmål vedr. EURES-netværket i Danmark, kan du kontakte den nationale EURES koordinator i Danmark Trine Strøbech på e-mail tst@star.dk 

Sidst opdateret: 22-03-2024