Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fordele og muligheder i EURES-netværket

Der er flere fordele og muligheder for en virksomhed eller organisation ved at være en del af EURES-netværket. Eksempler er uddybet her.

Adgang til et stort europæisk netværk af offentlige og private aktører

Som en del af EURES er der mulighed for at samarbejde med andre europæiske virksomheder og organisationer om rekruttering og arbejdsformidling på tværs af Europa. Derudover er der mulighed for at udveksle viden med mere end 1000 specialuddannede EURES-vejledere i hele Europa. EURES-vejlederne er fra både de forskellige europæiske myndigheder, private virksomheder og andre organisationer, og de fungerer som samarbejdspartnere og som eksperter på deres lokale arbejdsmarkeder med konkret viden om arbejdsmarkeds- og rekrutteringssituationen. EURES-vejlederne står til rådighed for hinanden, og de kommunikerer på tværs af Europa. 

Listevisning af EURES i EU/EØS-landene (nyt vindue) 

Nye partnerskaber på tværs af Europa

Kontakterne i EURES-netværket kan være en vej til nye samarbejder og partnerskaber. Virksomheder eller organisationer kan f.eks. indgå i målrettede rekrutteringssamarbejder med andre EURES-aktører.

Som et eksempel har Workindenmark som dansk EURES-medlem indgået et samarbejde med en række danske virksomheder og EURES-vejledere fra Portugal, Spanien, Italien, Grækenland og Kroatien. Formålet med samarbejdet er at rekruttere kandidater med IT- og ingeniørprofiler. I den forbindelse var de sydeuropæiske EURES-vejledere på besøg i Danmark for at stifte bekendtskab med virksomhederne og kulturen på de danske arbejdspladser. På den baggrund har de fået et godt afsæt for at kunne matche deres jobsøgere med danske jobs.

Rekruttering af relevante udenlandske kandidater på eksklusive EURES-jobmesser

Som en del af EURES-netværket får man adgang til at deltage i fysiske og online jobmesser. På messerne har EURES-netværket eksklusiv adgang til kandidater og relevante udenlandske arbejdsgivere. Planlægningen af messerne bygger på netværkets store viden om den aktuelle rekrutteringssituation i Europa, og deltagelse er forebeholdt aktører i netværket.

Eksempler på EURES-jobmesser under Workindenmark.dk (nyt vindue)

EURES-portalen som en indgang til CV'er og jobopslag fra hele Europa

Som en del af EURES-netværket gives der en udvidet adgang til EURES-portalen og dermed til knap 14.000 aktuelle CV’er og omkring 3 mio. aktive jobopslag på tværs af Europa. Det giver en mulighed for at bruge EURES-platformen som en fælles indgang til rekruttering.

Der i dag 13.000 tilmeldte arbejdsgivere på portalen, og der er adgang til information om arbejdsmarkedssituationen i de enkelte lande, jobmesser mv. 

EURES-portalen (nyt vindue)

Kvalitetsstempel med EURES-logoet

I mere end 30 år har EURES-logoet været et varemærke og stået som et kvalitetsstempel for fair rekruttering.

Som en del af EURES-netværket markedsfører aktørerne sig med EURES-logoet i deres arbejdsformidlings- og rekrutteringsaktiviteter. Brugen af EURES-logoet indikerer, at man er en troværdig aktør og lever op til bestemte standarder.

Gratis uddannelse som EURES-vejleder

Det nationale EURES koordinationskontor (NCO) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og EU-Kommissionen afholder løbende kurser for medarbejdere i EURES-netværket og uddanner disse til EURES-vejledere. Uddannelsen er gratis og indledes med en prætræning af 2-dages varighed i Danmark. Efter det forløber et uddannelsesforløb på 2,5 dag i en europæisk by eller med online undervisningsforløb, hvorefter man får titlen som EURES-vejleder. Organisationen eller virksomheden vælger selv, hvilke relevante medarbejdere, der skal uddannes.

Når man bliver uddannet som EURES-vejleder, får man også adgang til en række relevante kurser og efteruddannelse, der udbydes af EURES-Academy. Temaerne for kurserne kan fx være indenfor services til jobsøgende eller arbejdsgivere, kommunikation eller matching. Kurserne er med henblik på målrettet efteruddannelse og på muligheden for at danne netværk med EURES-aktører i andre lande.

Sidst opdateret: 18-03-2020