Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af mentorindsats til unge uden uddannelse og job

15-10-2014

Udarbejdet af Rambøll

Evalueringen konkluderer, at mentorstøtte bidrager til, at flere udsatte unge kommer i gang med uddannelse eller i job:

  • Positiv uddannelseseffekt: Målt et år efter forsøgsstart er 12 pct. af de unge i kontrolgruppen i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for deltagergruppen er 16 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv effekt på ca. 4 procentpoint på tilbøjeligheden til at påbegynde en SU-berettiget uddannelse
  • Positiv jobeffekt: Målt godt et år efter forsøgsstart er ca. 5 pct. af de unge i kontrolgruppen i job. Det tilsvarende til for deltagergruppen er ca. 7 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv jobeffekt på samlet set ca. 2 pct.-point.

Mentorstøtte er særligt gavnlig for gruppen af udsatte unge - ikke de 'stærke unge' med god forældrebaggrund og ikke de helt 'svage unge', som ikke har fuldført folkeskolen. Der er en markant positiv uddannelseseffekt på 7-10 procentpoint. for udsatte unge, der har fuldført folkeskolen med under 4 i 9. klasses karaktergennemsnit.

Mentorstøtte bidrager til at løfte de unges selvoplevede motivation ift. uddannelse og job, øger deres selvværd og tro på egne evner, løfter deres selvvurderede helbred, skaber bedre samarbejde mellem de unge og jobcentret og forbedrer de unges hverdagsmestring.

Evaluering af mentorindsats til unge uden uddannelse og job (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023