Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings strategi

Missionen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er flest muligt i arbejde på et sundt, sikkert og dynamisk arbejdsmarked.

STARs mål- og resultatplan 2021 (pdf) (nyt vindue)

STARs vision

  • STAR skaber kvalificeret grundlag for at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger.
  • STAR omsætter arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgere og virksomheder.
  • STAR skaber grundlag for det gode match mellem borgere og virksomheder.

Kerneopgaver

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fire kerneopgaver:

  • Borger- og virksomhedsservice
  • Implementering og tilsyn
  • Politikforberedende arbejde
  • Viden og formidling

Borger- og virksomhedsservice

Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol.

Implementering, styring og tilsyn

STAR sikrer implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser. STAR understøtter med udgangspunkt i love, regler og økonomiske incitamenter, at jobcentre og a-kasser gennemfører en indsats rettet mod, at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. STAR fører også tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt.

STAR udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet ved at gøre information, data og muligheder for selvbetjening tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser.

Politikudvikling

STAR understøtter politikudvikling og politiske reformudspil på beskæftigelsesområdet ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt i forhold til, at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne er i centrum, og at forslagene skal være lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser og blandt borgere og virksomheder.

Vidensgenerering og formidling

STARs arbejde er forankret i viden om, hvad der virker. Denne viden er baseret på evidens, og STAR både udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats. Dette sker ved at gennemføre bl.a. reviews, inspirationsprojekter, analyser, puljeindsatser og kontrollerede forsøg. Denne viden styrker ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag og understøtter, at policy, regler og indsatser får de tilsigtede effekter.

Resultatløn til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2020 udgør 100.000 kroner

 

Sidst opdateret: 01-07-2021