Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 6/2022

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Indsendelse af administrationsaftale, budget og opgørelse af fællesudgifter

2. november 2022

Administrationsaftale og budget for 2023

Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, og
aftalen gælder for 2023, skal a-kassen sende den underskrevne aftale og et budget
for 2023 til styrelsen.

Materialet skal sendes til styrelsen senest den 31. december 2022.

Budgettet skal udarbejdes på vedlagte bilag 1.

Aftalen gældende for 2023 skal sendes til styrelsen uanset, om afgørelsen er indgået i et tidligere år. A-kassen anmodes om at være opmærksom på, at aftalen er opdateret med hensyn til henvisning til gældende regler.

Materialet sendes til star@star.dk med titlen ”Administrationsaftale for 2023 –
Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes.

Opgørelse over faktisk afholdte udgifter 2022

Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation og
aftalen gælder for 2022, skal a-kassen sende en opgørelse over faktisk afholdte udgifter for 2022 til styrelsen.

Opgørelsen skal være styrelsen i hænde senest den 30. april 2023.

Opgørelsen skal udarbejdes på vedlagte bilag 1 og indsendes i to versioner:

  • Bilag 1 (excel-format)
  • Bilag 1 i underskrevet stand (pdf-format)

Opgørelsen sendes til star@star.dk med titlen ”Opgørelse over afholdte fællesudgifter 2022 - Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes.

Venlig hilsen
Rasmus Alting
Tilsyn og Kontrol

Sidst opdateret: 04-11-2022