Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Spørgsmål fra kommuner, a-kasser mv. om lovgivningen på beskæftigelsesområdet

Har du spørgsmål til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og er ansat i kommune, a-kasse el.lign.? Så har du mulighed for at henvende dig til vores juridiske studenterenhed, der hurtigst muligt giver dig svar.

Styrelsen besvarer spørgsmål fra kommuner, a-kasser, Udbetaling Danmark og andre professionelle. Det kan f.eks. være spørgsmål om uklarheder i regler og praksis på beskæftigelsesområdet. Den juridiske enhed har til formål at svare på generelle spørgsmål og tager ikke stilling til konkrete sager. Bemærk, at styrelsens besvarelser er vejledende inden for det pågældende område, og at enheden ikke besvarer henvendelser fra borgere.

Inden du sender dit spørgsmål til os, forventer vi, at du har søgt efter svaret i den relevante lovgivning, i bekendtgørelser, vejledninger og evt. i principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Spørgsmålet skal skrives i formularen herunder, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Vores målsætning er, at du hører fra os inden for 15 arbejdsdage. Du skal udfylde alle felter i formularen for, at vi kan svare dig. Jo mere præcist, du kan beskrive problemstillingen, desto bedre er vores udgangspunkt for at kunne give dig et fyldestgørende svar.

Brug af dine oplysninger

Vi bruger kun dine oplysninger til bedst muligt at besvare din henvendelse. Vi gemmer oplysningerne for at kunne svare henvendelsen. Det skal vi som offentlig myndighed.

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven.

Arkivloven.

Hvis din henvendelse skal besvares af en anden myndighed end os, kan vi efter reglerne i forvaltningsloven være forpligtet til at give dine oplysninger videre til den rette myndighed. Hvis dette er tilfældet, vi vil sende henvendelsen videre hurtigst muligt

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Hvis du ikke mener, at vi har grund til at bruge dine oplysninger, har du ret til at fortælle os det (gøre indsigelse). Du har også ret til at bede om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende. Hvis vi skal rette dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dem, indtil de er rettet. Og har vi sendt oplysningerne videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet personoplysninger om dig, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette personoplysningerne pga. særlige regler i beskæftigelseslovgivningen, offentlighedsloven og arkivloven. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle personoplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares – eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 72 21 74 00, på e-mail star@star.dk eller ved brev til adressen Vermundsgade 38, 2100 København Ø, Att. Databeskyttelsesansvarlig.

Du kan også henvende dig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har brug for yderligere vejledning eller måske oplever, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, du mener, DPO'en bør kende til.
Du kan kontakte vores DPO via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 50917768 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16. Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

Klag til Datatilsynet

NB! Skriv ikke følsomme oplysninger som f.eks. cpr-nummer.


Du skal udfylde alle felter med *

Sidst opdateret: 12-03-2024