Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Spørgsmål fra kommuner, a-kasser mv. om lovgivningen på beskæftigelsesområdet

Har du spørgsmål til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og er ansat i kommune, a-kasse el.lign.? Så har du mulighed for at henvende dig til vores juridiske studenterenhed, der hurtigst muligt giver dig svar.

Styrelsen besvarer spørgsmål fra kommuner, a-kasser, Udbetaling Danmark og andre professionelle. Det kan f.eks. være spørgsmål om uklarheder i regler og praksis på beskæftigelsesområdet.

Den juridiske enhed svarer på generelle spørgsmål og tager ikke stilling til konkrete sager. Bemærk, at styrelsens besvarelser er vejledende inden for det pågældende område, og at enheden ikke besvarer henvendelser fra borgere.

Spørgsmål til lovgivning, der er mere end 6 mdr. gammel?

Når spørgsmålet vedrører lovgivning, hvor der er gået mere end 6 måneder efter ikrafttræden, er det Ankestyrelsen, der som ankeinstans skal give kommunerne vejledning. Ankestyrelsen vejleder om gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis på de områder, hvor afgørelserne kan indbringes for Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan kontaktes på:
ast@ast.dk

Sådan bruger du formularen

Udfyld alle felter i formularen nedenfor. Jo mere præcist, du kan beskrive problemstillingen, desto bedre er vores udgangspunkt for at kunne give dig et fyldestgørende svar.

Husk at tjekke, inden du sender

Inden du sender dit spørgsmål til os, forventer vi, at du har søgt efter svaret i den relevante lovgivning, i bekendtgørelser, vejledninger og evt. i principafgørelser fra Ankestyrelsen.


Du skal udfylde alle felter med *

Sidst opdateret: 08-05-2024