Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Efterløn - Arbejdsgivererklæring ved arbejde i sundhedsvæsenet i 2023/24

21-06-2023

Udfyldes af lønmodtager og arbejdsgiver

Du bruger denne blanket, hvis du modtager efterløn og yder en ekstra indsats ved arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 eller 2024. Blanketten skal bruges af din a-kasse, så dit arbejde ikke får betydning for udbetaling af din efterløn.

Arbejdsgivererklæring om arbejde i sundhedsvæsnet (pdf) (nyt vindue)

Første gang du oplyser om arbejde i sundhedsvæsenet, skal du indsende denne erklæring fra din arbejdsgiver om dit arbejde i sundhedsvæsenet.

Det er dit ansvar at sende blanketten til din a-kasse, når den er udfyldt.

Hvis der sker ændringer i din ansættelse, f.eks. hvis du får nye eller andre arbejdsfunktioner, skal du indsende en ny arbejdsgivererklæring til din a-kasse. Du skal også indsende en ny erklæring, hvis du får nyt arbejde i sundhedsvæsenet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din a-kasse.

Yderligere information kan du finde på:

Borger.dk: Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-06-2023