Spring over hovedmenu

Reformer på beskæftigelsesområdet

Forskellige reformer og politiske aftaler har indflydelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ansvarsområder.

Aftale om enklere og skærpede sanktioner

Sanktionsaftalen forenkler sanktionerne i kontanthjælpssystemet, så reglerne bliver lettere at forstå og understøtter, at borgerne reelt står til rådighed.

Sanktionsaftalen

Dagpengereformen

Formålet med dagpengereformen er at give en række nye muligheder, som bl.a. bygger på fleksibilitet, tryghed og forudsigelighed.

 

Dagpengereformen

Jobreform fase I

Jobreformen indfører bl.a. et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og har som formål, at flere i kontanthjælpssystemet skal ud på arbejdsmarkedet.

Jobreform fase I

Refusionsreformen

Refusionsreformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen afhænger af anciennitet. Refusionsomlægningen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Refusionsreformen

Beskæftigelsesreformen

Intentionerne med beskæftigelsesreformen er bl.a., at flere ledige skal have en individuel, målrettet og jobrettet indsats og opnå varig beskæftigelse.

 

Beskæftigelsesreformen

Sygedagpengereformen

Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning.

Sygedagpengereformen

Kontanthjælpsreformen

Målet med kontanthjælpsreformen er, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

 

Kontanthjælpsreformen

Reformen af førtidspension og fleksjob

Målet med reformen er, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse.

Reformen af førtidspension og fleksjob