Spring til hovedindhold

Tilsagn 2022 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2022 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 2022.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

FL § 17.41.12.20. Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

FL § 17.46.14.10. Pulje til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

FL § 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje

FL § 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft 2022

FL § 17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

FL § 17.46.30.40. Pulje for ordblinde og læse- og skrivesvage

FL § 17.46.45.50. Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

FL § 17.46.70.55. Pulje til indsats for flere trainee forløb

FL § 17.46.47.10. Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

FL § 17.46.47.20. Pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

FL § 17.51.04.10. Pulje til sporskifte

FL § 17.59.19.10. Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser

FL § 17.59.26.10. Pulje til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

FL § 17.59.21.30. Pulje til IPS ambassadørkorps

 

Sidst opdateret: 16-08-2023