Spring over hovedmenu

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen har udarbejdet vejledninger om administration af tilskud fra puljerne samt retningslinjer for anvendelse af tilskud. Herudover har vi udarbejdet standardskabeloner, som kan anvendes til regnskaber, statusrapporter og slutrapporter.

Penge, lommeregner og kuglepen

Ansøgninger til puljer, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal sendes via styrelsens Tilskudsportal, hvor der skal logges på med NemID medarbejdersignatur.

Styrelsen gør opmærksom på, at der ikke må sendes filer til styrelsen, der indeholder personfølsomme oplysninger (cpr-nummer, fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer).

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Love og regler om puljer

Styrelsen har til brug for administrationen af tilskud fra puljer udarbejdet bekendtgørelser og vejledning.

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringsområde (pdf) (nyt vindue)

Retningslinjer

Styrelsen har ligeledes udarbejdet retningslinjer for anvendelse af tilskud, guide til udarbejdelse af projektbudgetter samt en orientering til deltagere om ansvaret for databehandling.

Retningslinjer for anvendelse af tilskud (pdf) (nyt vindue)

Guide til udarbejdelse af projektbudgetter (pdf) (nyt vindue)

Orientering til deltagere i projekter vedrørende ansvaret for databehandling (pdf) (nyt vindue)

Skabeloner

Styrelsen har udarbejdet standardskabeloner, som kan anvendes til regnskaber, statusrapporter og slutrapporter, aktivitets- og resultatopfølgning og forandringsteori.

Statusrapport skabelon (Word) (nyt vindue)

Slutrapport skabelon (Word) (nyt vindue)

Skabelon for aktivitets- og resultatopfølgning (Word) (nyt vindue)

Guide til forandringsteori og resultatopfølgning (Pdf) (nyt vindue)

Skabelon for forandringsteori (PowerPoint) (nyt vindue)

Regnskabsskabelon til puljerne uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje samt opkvalificering indenfor mangelområder (Excel) (nyt vindue) 

Skabeloner til puljen til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Tilskudsmodtagere forpligter sig til at foretage en opfølgning af deltagernes udbytte og tilfredshed med de gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

Styrelsen har til brug for deltagerevalueringen udarbejdet en skabelon, som indeholder de elementer, der som minimum forventes at deltagerne skal svare på. Tilskudsmodtagere kan vælge at anvende skabelonen i sin oprindelige form eller tilføje og tilrette spørgsmål, så de passer til den konkrete kontekst.

Skabelon for deltagerevaluering (Word) (nyt vindue)

Resultatet af deltagerevalueringerne opsummeres i opsamlingsskemaet, der sammen med slutrapporten, skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.

Skabelon for opsamling (Word) (nyt vindue)

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue) 

Krav til regnskab følger af puljeopslaget.

Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter 

Sidst opdateret: 02-12-2019