Spring til hovedindhold

Tilsagn 2021 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2021 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 2021.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

FL § 17.51.04.10. Pulje til sporskifte

FL § 17.41.12.20. Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

FL § 17.46.14.10. Puljer til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

FL § 17.46.14.30. Særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher

FL § 17.46.30.40. Pulje for ordblinde og læse- og skrivesvage

FL § 17.46.41.10. Pulje til den regionale uddannelsespulje

FL § 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft

FL § 17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

FL § 17.46.45.50. Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv - 2021

FL § 17.46.46.10. Pulje til branchesamarbejde om opkvalificering

FL § 17.46.46.20. Pulje til certifikater til piloter og flyveledere

FL § 17.46.64.20. Pulje for Flere skal med III

FL § 17.49.26.10. Pulje til kompetenceløft til iværksættere

FL § 17.49.27.10. Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder

FL § 17.59.25.30. Pulje for veteraners vej til job

FL § 17.59.31.15. Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2022

Sidst opdateret: 24-05-2024