Spring over hovedmenu

Tilsagn 1. halvår af 2021 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist

I 1. halvår af 2021 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomher, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 1. halvår af 2021.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

Pulje til ordblinde og løse- og skrivesvage (pdf) (nyt vindue)

Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Pulje til branchesamarbejde om opkvalificering (pdf) (nyt vindue)

Pulje til certifikater til piloter og flyveledere (pdf) (nyt vindue)

Pulje til graduateforløb i små og mellemstore virksomheder (pdf) (nyt vindue)

Pulje til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats (pdf) (nyt vindue)

Pulje til kompetenceløft til iværksættere (pdf) (nyt vindue)

Pulje til sporskifte (pdf) (nyt vindue)

Pulje til særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher (pdf) (nyt vindue)

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv (pdf) (nyt vindue)

Pulje til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 19-08-2021