Spring over hovedmenu

Pension og efterløn, hvis du nærmer dig pensionsalderen eller har varigt nedsat arbejdsevne

Du kan få efterløn i op til fem år, hvis du har betalt til ordningen, og du kan få folkepension, når du når pensionsalderen. Du skal opfylde en række krav.

Mand og kvinde sidder på strand

Du kan læse om pension og efterløn på borger.dk:

Folkepension, førtidspension, efterløn, fleksydelse, delpension, seniorjobordning m.m. på borger.dk (nyt vindue)

Beregner

Efterlønsberegneren giver dig et fingerpeg om, hvor meget du vil kunne få i efterløn. Du kan bl.a. se, hvilken betydning pensionsopsparinger og evt. arbejde har for størrelsen af efterlønnen.

Efterlønsberegner

Sager om selvstændiges ret til efterløn bliver genoptaget

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) genoptager en række sager om efterløn til ledige selvstændige erhvervsdrivende. Det sker som en følge af Højesterets dom fra 30. april 2019.

CKA har forsøgt at søge alle relevante sager frem. Alligevel vil vi opfordre dig til at kontakte CKA i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du i en afgørelse fra CKA fra før 1. oktober 2018 har modtaget afslag på efterløn med den begrundelse, at den faste ejendom, som virksomheden blev drevet fra, ikke var solgt eller udlejet.

CKA genoptager sager om tidspunkt for ledighed for selvstændige erhvervsdrivende

Kontakt

Kontakt din sagsbehandler i kommunen eller din a-kasse, hvis du ønsker information og vejledning om dine muligheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan ikke tilbyde dig individuel rådgivning eller behandle din konkrete sag.

 

Sidst opdateret: 29-11-2019