Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Njalsgde 72A, 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skaber grundlag for en effektiv arbejdsmarkedspolitik, til gavn for borgere og virksomheder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen består af 15 kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for de regionale Workindenmark-centre (i København, Odense og Århus) og Specialfunktionen Job og Handicap. Desuden hører Cabi og VFSA også under styrelsen.

Styrelsens kontorer og enheder

Styrelsens strategi

Styrelsens direktion

Styrelsens årsrapport for 2018

Sidst opdateret: 25-03-2019