Spring til hovedindhold

Implementering på beskæftigelsesområdet

Forskellige reformer og politiske aftaler har indflydelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ansvarsområder.

Nyt kontanthjælpssystem

Det nye kontanthjælpssystem har tre omdrejningspunkter; et mere gennemskueligt kontanthjælpssystem, nye regler om arbejdspligt og om kontanthjælp.

Nyt kontanthjælpssystem

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Aftale om enklere og skærpede sanktioner

Sanktionsaftalen forenkler sanktionerne i kontanthjælpssystemet, så reglerne bliver lettere at forstå og understøtter, at borgerne reelt står til rådighed.

Sanktionsaftalen

Dagpengereformen

Formålet med dagpengereformen er at give en række nye muligheder, som bl.a. bygger på fleksibilitet, tryghed og forudsigelighed.

 

Dagpengereformen

Beskæftigelsesreformen

Intentionerne med beskæftigelsesreformen er bl.a., at flere ledige skal have en individuel, målrettet og jobrettet indsats og opnå varig beskæftigelse.

 

Beskæftigelsesreformen

Sygedagpengereformen

Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning.

Sygedagpengereformen

Reformen af førtidspension og fleksjob

Målet med reformen er, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse.

Reformen af førtidspension og fleksjob

Refusionsreformen

Refusionsreformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen afhænger af anciennitet. Refusionsomlægningen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Refusionsreformen