Spring til hovedindhold

Sikker viden med randomiserede kontrollerede forsøg på beskæftigelsesområdet

Randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) er guldstandarden indenfor effektmålinger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksætter løbende en række RCTer for at få den bedst mulige viden om effekter af beskæftigelsesindsatser.

I RCTer skabes der sikker viden om, hvad der virker. Her udvælges deltager- og kontrolgruppe tilfældigt til projektet. Personer i deltagergruppen modtager den beskæftigelsesindsats, som man ønsker at måle effekten af (hvor der på forhånd er indikation for en positiv effekt), mens personer i kontrolgruppen modtager den almindelige beskæftigelsesindsats. Når projektet er slut, kan effekten måles ved at sammenligne deltagergruppens afgang til job med kontrolgruppens afgang til job.

Sidst opdateret: 22-05-2023