Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om manglende tilmelding i jobcenteret

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Tilmelding i jobcenteret - bilagsliste (pdf) 

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
 4. Oplysning om, hvad medlemmet har gjort for at hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding i jobcenteret, hvis det er relevant.
 5. Oplysning om og eventuel dokumentation for, hvornår medlemmet første gang kontaktede a-kassen om, at pågældende var ledig og ønskede dagpenge for den aktuelle periode, hvis det er relevant.
 6. Dokumentation for den vejledning, a-kassen har givet om tilmelding i jobcenteret, selvbooking og afmelding. Oplys også dato(er) for, hvornår denne vejledning er givet til medlemmet.
 7. Dokumentation for medlemmets tilmelding i jobcenteret.
 8. Omhandler sagen manglende tilmelding ved ledigmeldelse? Hvis ”Ja” vedlægges ledighedserklæring, inkl. dato for a-kassens modtagelse.
 9. Klager medlemmet over afmelding på grund af manglende selvbooking af samtale? Hvis ”Ja” udfyldes punkt 10.
 10. Dokumentation for medlemmets frist til at selvbooke en samtale. Afmeldebrev fra jobcenteret eller a-kassen.
 11. Hvis medlemmet oplyser, at afmelde-brev(e), som er sendt digitalt, ikke er modtaget, så vedlægges dokumentation for, at brevet/brevene er modtaget, hvis det er relevant.
 12. Udtalelse fra jobcenteret, hvis der kan være tale om en fejl fra jobcenterets side, hvis det er relevant.
 13. Udtalelse fra STAR (Landssupporten), hvis jobcenteret ikke kan vedkende sig fejl, og a-kassen fortsat mener, at den manglende tilmelding skyldes en fejl fra jobcenterets side, hvis det er relevant.
 14. Dokumentation for den vejledning jobcenteret har givet om tilmelding i jobcenteret, selvbooking og afmelding samt oplysning om dato(er) for, hvornår denne vejledning er givet til medlemmet, hvis det er relevant.
Sidst opdateret: 21-03-2024