Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om indkomstkrav for selvstændige

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Indkomstkrav for selvstændige erhvervsdrivende – bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse om indkomstkravet og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Oplysning om virksomheden drives som enkeltmandsvirksomhed eller som selskab.
  5. Hvis der har været perioder hvor medlemmet ikke har drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse, vedlægges oplysninger om tidspunkt for / længde af periode(r). Hvis der har været perioder hvor medlemmet ikke har drevet virksomheden, vedlægges oplysninger om årsag og tidspunkt for / længde af periode(r) med fravær. Hvis der er sket skift mellem selvstændig virksomhed, formueforvaltning og/eller fritidsbeskæftigelse i optjeningsperioden, vedlægges redegørelse for dette. Hvis medlemmet har haft lønarbejde i optjeningsperioden, vedlægges udskrift fra Indkomstregisteret over perioderne.
  6. Oplysning om regnskabsåret (periode) og afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden, hvis relevant.
  7. Oplysning om, hvornår medlemmet begyndte og ophørte med at arbejde i virksomheden, sammen med dokumentation for ophør, hvis relevant.
  8. Er der overført overskud til medarbejdende ægtefælle?
  9. Indgår der B-indkomst i indkomstkravet, som ikke fremgår af de vedlagte årsopgørelser? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation, som kan være udskrift fra indkomstregisteret, lønsedler eller lignende. Hvis det er B-indkomst, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, vedlægges en tro- og love-erklæring.
Sidst opdateret: 21-03-2024