Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om egen opsigelse

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Egen opsigelse - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Ansættelsesaftale eller ansættelsesbevis fra arbejdsgiveren med oplysning om, hvornår ansættelsesforholdet begyndte, hvis relevant.
  5. Medlemmets ledighedserklæring med dato for modtagelsen.
  6. Medlemmets yderligere beskrivelse af årsagen til arbejdsophøret. Dokumentation for en påberåbt gyldig grund, f.eks. lægeerklæring, stillingsopslag eller lign. Medlemmets opsigelse. Kommentarer fra arbejdsgiver til medlemmets forklaring om årsagen til opsigelsen, hvis relevant.
  7. Dokumentation for a-kassens vejledning om selvforskyldt ledighed, herunder om gentagelsesvirkning, hvis relevant. Vedlæg også oplysning om dato(er) for, hvornår vejledning er givet til medlemmet.
  8. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion".
Sidst opdateret: 21-03-2024