Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om dispensation efter § 74 a, stk. 7

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Dispensation efter § 74a, stk. 7 - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med en begrundet indstilling, hvor a-kassen har taget stilling til medlemmets forklaring.
  2. A-kassens afgørelse om retten til efterløn.
  3. Medlemmets anmodning om dispensation.
  4. Er situationen opstået pga. anciennitet eller uddannelse? Hvis der er tale om uddannelse udfyldes pkt. 5. Hvis der er tale om anciennitet udfyldes pkt. 6.
  5. Hvis relevant vedlæg dokumentation for, at medlemmet ved udmeldelsen havde en forventning om at kunne indtræde i efterlønsordningen efter endt uddannelse. Har medlemmet tidligere været medlem af en a-kasse? Oplys dato for udmeldelse for seneste medlemsperiode. Dokumentation for skriftlig udmeldelse og a-kassens vejledning i den forbindelse. Er medlemmet optaget som nyuddannet?
  6. Vedlæg dokumentation for medlemsperioder. Vedlæg forklaring fra medlemmet om grunden til, at medlemsperioden eller indbetalingen af efterlønsbidrag er afbrudt. Vedlæg dokumentation for årsagen til afbrydelsen. Hvis relevant vedlæg dokumentation for a-kassens vejledning herunder, hvad der har været mangelfuldt eller fejlagtigt ved den. Hvis relevant vedlæg dokumentation for sygdom, herunder for sygdommens art og forløb. Der er tale om kontingentrestance, så der er vedlagt ”Bilagsliste om medlemsrestance og slettelse”.
Sidst opdateret: 21-03-2024