Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om beregning af DP-sats for selvstændige

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Medlemsdata, såsom optagelsesdato, forsikringsskift, overflytninger, optagelse på baggrund af uddannelse m.v.
  5. Har ægtefællen deltaget i virksomheden? Er der overført beløb til ægtefællen? Hvis der er overført et beløb til ægtefællen, så skal det fradrages.
  6. Drives virksomheden som selskab? Hvis ”Ja”, angives ejerandelen af selskabet. Har medlemmet opfyldt indkomstkravet ved drift af selvstændig virksomhed inden for de seneste 3 indkomstår forud for ledigheden? Hvis ”Ja”, vedlægges årsopgørelser, som er indgået i beregningen af DP-satsen.      Har medlemmet opfyldt indkomstkravet ved drift af selvstændig virksomhed inden for de seneste 5 indkomstår? Hvis ”Ja”, vedlægges årsopgørelser for de 2 år, med den højeste indtægt inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår.
  7. Dokumentation for A-/B-indkomst, som indgår i beregningen af DP-satsen, hvis relevant. Der vedlægges udskrift fra indkomstregisteret, hvis der indgår lønarbejde (A-indkomst) eller B-indkomst, som ikke fremgår af de vedlagte årsopgørelser. For B-indkomst, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, er dokumentationen tro- og love-erklæring og lønoplysninger eller lignende.
Sidst opdateret: 21-03-2024