Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om afslag på tilbud

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Afslag på tilbud - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Jobcenterets afgørelse om tilbuddet sendt til medlemmets Digital Post. Udbyderens indkaldelse til tilbuddet, hvis relevant. A-kassens brev om tilbud og vejledning, hvis relevant. Medlemmets "Min plan", hvis relevant. Jobcenterets underretning til a-kassen.
  5. Arbejdsgiverens eller uddannelsesstedets tilbagemelding, hvis relevant. Medlemmets forklaring på afslaget og eventuel dokumentation for en påberåbt gyldig grund.
  6. Har a-kassen vejledt om selvforskyldt ledighed, pligten til at deltage i tilbud m.v. og om gentagelsesvirkning. Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation og oplysning om dato(er) for vejledningen.
  7. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion".
Sidst opdateret: 20-03-2024